Kontaktai UAB "Vizgintos statyba"
Savanorių pr. 192, 44151 Kaunas
Tel/Fax: 8 37 330686

Kodėl verta naudoti Xypex?

kvvx001

BETONO PROBLEMOS Betonas praleidžia skysčius dėl jo viduje esančių kapiliarų, įtrūkimų, įtraukto oro ertmių ir didelių ertmių, atsiradusių dėl nepakankamo sutankinimo betonavimo metu. Be paminėtų defektų gali atsirasti laidumo kanalai ir betono eksplotacijos metu dėl padidėjusių apkrovų, šalimo-šilimo ciklų. Betono defektai gali būti nustatomi apžiūrint per elektroninį mikroskopą (žr.nuotrauka kairėje) arba plika akimi.

KUO XYPEX TECHNOLOGIJA SKIRIASI NUO KITŲ?

Įprastiniai betono apsaugos būdai, kurie iki šiol buvo taikomi, buvo pagrįsti nelaidaus vandeniui ir agresyvioms medžiagoms sluoksnio sudarymu. Esminis paviršinių medžiagų trūkumas tas, kad jos nėra ilgaamžės, išlieka prasto sukibimo su betono paviršiumi tikimybė, jos nėra tinkamos betono hidroizoliacijai iš priešingos slėgio (ypač aukšto) veikimo pusės. Taigi jos neužtikrina betono nepralaidumo ir nepagerina kitų betono savybių. Vandeniui nelaidų sluoksnį būtina saugoti nuo pažeidimų ir jis turi ilgesnį ar trumpesnį tarnavimo laiką po kurio hidroizoliacinės savybės pradeda silpnėti.

XYPEX kristalizacijos technologija betono hidroizoliavimui ir apsaugai buvo sugalvota ir išvystyta 1969 metais Kanadoje Britų Kolumbijoje, Vankuveryje. Nuo to laiko ji buvo išbandyta ir patikrinta visame pasaulyje, visuose klimatuose ir esant labai skirtingoms konstrukcijoms. Įvairiose pasaulio šalyse, prieš naudojant, buvo atliekami tyrimai ir per tą laiką sukaupta galybė bandymų rezultatų iš įvairių pasaulio šalių ir visuomet buvo gaunami puikūs rezultatai. Šiandien XYPEX platinamas ir naudojamas virš 70 šalių visame pasaulyje ir panaudotas tūkstančiuose betono konstrukcijų. Tai leidžia manyti, kad tai medžiaga, kurios naudojimas pasiteisina.

XYPEX yra netoksiška cheminė medžiaga, skirta betono hidroizoliacijai ir apsaugai. Xypex pagrindinė ir išskirtinė savybė yra unikalus gebėjimas auginti netirpias kristalines struktūras giliai betono porose ir kapiliaruose, ir taip visam laikui apsaugant betoną nuo vandens ar kitų chemikalų įsiskverbimo iš bet kurios krypties.

XYPEX esantys aktyvūs chemikalai naudoja vandenį kaip terpę, kuria migruoja, kapilarais įsiskverbiat į betoną. Vyksta cheminė reakcija tarp XYPEX, vandens ir cemento hidratacijos šalutinių produktų (kalcio hidroksido, mineralinių druskų, mineralinių oksidų ir nehidratavusių ir dalinai hidratavusių cemento dalelių). Rezultatas yra kristalizacija ir galiausiai netirpi kristalinė struktūra, kuri užkemša poras ir kapiliarus betone. Siekiant įsitikinti, kiek giliai migruoja Xypex chemikalai į betoną, buvo atlikti tyrimai. Nepriklausomoje laboratorijoje ant betono bandinių paviršiaus buvo užtepta Xypex Concentrate ir, kas tam tikrą laiką, pro elektroninį mikroskopą stebimas kristalizacijos procesas, ant 5cm gylyje padaryto pjūvio paviršiaus.

Tyrimo rezultatus matome fotografijose:

image008

1.BETONAS
(NEDENGTAS)

Tikrinamasis betono pavyzdys buvo perpjautas 50mm žemiau viršutinio paviršiaus. Pjūvio pusės paviršiuje matomi cemento hidratacijos šalutiniai prod., su kuriais Xypex reaguoja. Kalcio hidroksido nuosėdos mato-mos kaip kubo ir rombo formų dalelės.

image009

2.XYPEX KRISTALIZACIJA
(PRADINĖ)

Nufotografuota Xypex medžiaga dengto betono pavyzdžio 50mm gylyje. Ši fotografija rodo pradinę Xypex kristalizacijos reakciją, po to, kai paviršius buvo padengtas Xypex Concentrate.

image010

3.XYPEX KRISTALIZACIJA
( SUSIFORMAVUSI)

Ši fotografija daryta betono pavyzdžio 50mm gylyje po 26 dienų, kai buvo padengtas Xypex Concentrate. Tanki, pilnai užaugusi kristalinė struktūra susidarė betono kapiliarų viduje taip sustabdydama vandens pratekėjimą.

Kitoje laboratorijoje buvo tikrinama, kaip giliai betone vyksta kristalizacija. Ant tilto gelžbetoninės konstrukcijos buvo užteptas Xypex Concentrate ir po metų išpjautas cilindro formos mėginys. Laboratorijoje šis mėginys buvo sluoksniais pjaustomas ir per elektroninį mikroskopą stebima struktūra. Stebėjimo išvadoje teigiama, kad kristalinės struktūros tankis išlieka toks pat,s kaip ir aukčiau pateiktoje trečioje fotografijoje, t.y. susiformavo struktūra, nepraleidžianti skysčių. Kristalai susiformavo ir 40cm gylyje, bet jie nebuvo tokie tankūs kad nepraleistų skysčių.

NEI VIENA KITA MEDŽIAGA NEĮSISKVERBIA TAIP GILIAI KAIP XYPEX!

KĄ LAIMIME…

kvvx0081. BETONAS TAMPA NELAIDUS SKYSČIAMS. Xypex kristalai užpildo visas poras ir kapiliarus, taip užkimšdamas visus vandens laidumo kelius. Kadangi chemikalai migruoja į betoną gilyn, pasidaro visiškai nesvarbu, iš kurios pusės veiks vandens spaudimas – betonas vandens nepraleis. Buvo atlikti tyrimai, nustatantys Xypex poveikį betono vandens filtracijos koeficiento pokyčiui, kuris parodo vandens skverbimosi į medžiagą greitį. Bandymai atlikti Prahoje: nedengtuose betono bandiniuose šis koeficientas buvo 7.10-11m/s, tuo tarpu kai dengtiems bandiniams koeficientas buvo mažesnis kaip 10-13m/s.

Rezultatai rodo, kad vandens skverbimasis į Xypex padengtą betoną sunkiai išmatuojamas ir gali būti prilygintas vandens skverbimuisi į tokią gamtinę uolieną, kaip granitas.

2. XYPEX LEIDŽIA BETONUI “KVĖPUOTI” Susidariusioje Xypex kristališkoje struktūroje yra vienodo dydžio oro tarpai, – tokie maži, kad vanduo pro juos negali pratekėti, tačiau pro juos prasiskverbia oras ir garai – tokiu būdu betonas “kvėpuoja”, visuomet išlikdamas sausas ir nesusidaro garų kondensacija. Diagramoje parodyta kaip pasikeičia plyšių pasiskirstymas pagal dydį, panaudojus Xypex medžiagas. Matome, kad visiškai sumažėjo procentinė didelių plyšių, pro kuriuos į betoną patenka skysčiai, dalis.

3.XYPEX APSAUGO ARMATŪRĄ BETONE. Sustabdydama chemikalų, sūraus vandens, agresyvių reagentų, esančių nuotekose ir kitų žalingų betonui medžiagų skverbimąsi, Xypex apsaugo betoną ir armatūrą nuo korozijos. Betonas apsaugomas nuo mechaninio irimo ir kitų pažeidimų, sąlygojamų aplinkos temperatūrų svyravimo ir užšalimo- atšilimo ciklų. Bandymų metu, bandinius veikiant agresyviomis cheminėmis medžiagomis, po 50 ciklų Xypex’u nedengtuose pavyzdžiuose buvo pastebima armuojančio metalo korozija, tuo metu, kai dengtuose pavyzdžiuose pastebimos korozijos nebuvo.

4. BETONAS PASIDARO ATSPARUS AGRESYVIOS APLINKOS POVEIKIUI. Atlikus nepriklausomą testą, nustatyta, kad dauguma agresyvių medžiagų (silpnos rūgštys, tirpikliai, chloridai ir ėsdinančios medžiagos) nepaveikia Xypex dangos. Xypex apsaugo betoną nuo bet kokių agresyvių medžiagų, kurių pH nuo 3.0 iki 11.0, joms pastoviai kontaktuojant su betonu, arba nuo periodiškai kontaktuojuančių medžiagų ,kurių pH nuo 2.0 iki 12.0. Kalbant apie Xypex medžiagų gebėjimą apsaugoti nuo agresyvios aplinkos poveikio, turima galvoje išmatuotas bandinio masės praradimo procentas ar ilgio pasikeitimas. Bandymų rezultatus gali iliustruoti Tokijo universitete darytos fotografijos, kai buvo tiriamas sieros rūgšties tirpalo poveikis betonui su Xypex medžiagomis.

kvvx010

Bandiniai prieš panardinant į sieros rūgšties tirpalą. Dešinėje pusėje bandinys su Xypex

kvvx011

Po 5 savaičių 5% sieros rūgšties tirpale.

kvvx012

Po 10 savaičių.

Kito bandymo metu Xypex’u padengti ir nepadengti cilindrai buvo pamerkti į kitus tirpalus: druskos rūgšties, kaustikinės sodos, toluolo, mineralinę alyvą, stabdžių skystį ir kt. Rezulatai parodė, kad Xypex’u padengti paviršiai yra atsparūs cheminių medžiagų poveikiui.

5. BETONAS PASIDARO ATSPARUS ŠALIMO – ŠILIMO CIKLŲ POVEIKIUI. Šilimo – šalimo ciklų metu betone esantys skysčiai pereina iš skystos būsenos į kietą, ko pasekoje keičiasi jo užimamas tūris, atsiranda jėgos, kurios iš vidaus ardo betoną. Xypex neleidžia skysčiams patekti į betoną ir tuo būdu apsaugo nuo ardančio poveikio. Kauno laboratorinių bandymų centre buvo atlikti bandymai ir nustatyta, kad bandiniai su Xypex po 200 šilimo – šalimo ciklų svorio neprarado, tuo tarpu kai bandiniai be Xypex prarado masės apie 7,5%.

kvvx0136.PADIDĖJA BETONO ATSPARUMAS GNIUŽDYMUI. Bandymų metu nustatyta, kad betonas su Xypex medžiagomis pasidaro atsparesnis gniuždymui. Bandymų rezultatus iliustruoja grafike pateikti duomenys. Kaip matosi pateiktame grafike, atsparumas gniuždymui padideja iki 20 – 30 %.

7. KITI PRANAŠUMAI.

– XYPEX efektas išlieka visą betono tarnavimo laiką. Jei dėl kokių tai priežasčių eksplotacijos metu betonas įtrūks ir į jį pateks vanduo, kristalinė reakcija atsinaujins ir užsandarins trūkį;
- XYPEX poveikis yra pačiame betone, vieną kartą panaudojus, Xypex hidroizoliaciją, jos negalima nei nuplėšti, nei kaip nors kitaip pažeisti.
- XYPEX naudojamas ant drėgno betono. Jei betonas praleidžia vandenį, padaryti jį sausą dažnai būna sunku, tuo tarpu kai sudrėkinti sausą betoną nesudaro jokių problemų.
- XYPEX užtaiso plyšius net iki 0.4mm.
- XYPEX netoksiškas. XYPEX produktai yra patikrinti įvairių JAV, Kanados ir kitų šalių institucijų ir pripažinta, kad jie gali būti naudojami ant betono paviršių, kurie turi sąlytį su geriamu vandeniu ir maisto produktais.
- XYPEX nereikalauja prieš naudojimą jokio paviršiaus gruntavimo ar išlyginimo.
- XYPEX netrūkinėja ir neatsiskiria nuo sutvirtinimo konstrukcijų.
- XYPEX negali būti pažeidžiamas montuojant metalines konstrukcijas ar elektros instaliaciją.
- XYPEX yra pigesnis už daugumą analogiškų medžiagų.

- XYPEX produktai gaminami įvairių modifikacijų, tinkamų naudoti kaip danga, kaip priedas, remontinis mišinys ir kaip pabarstas grindims.

Straipsnis PDF formatu